Πύλη

Πύλη Συνεργασίας

Η πύλη είναι ένας διαδικτυακός χώρος συμμετοχής και πλατφόρμα όπου τοπικοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, νέοι και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, στις συμβουλευτικές και καθοδηγητικές υπηρεσίες, καθώς και νέοι και καλλιτέχνες μπορούν να εισέλθουν και να λάβουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να είναι πιο δραστήριοι και να υποστηρίζουν άλλους να αντιμετωπίσουν την ποικιλία των προκλήσεων που προκύπτουν από την κρίση του κορονοϊού.

Η πύλη περιλαμβάνει: