Webinars

WEBINARS

webinars

Webinars

Το πρώτο παραδοτέο είναι μια σειρά ασύγχρονων διαδικτυακών σεμιναρίων που θα παρέχουν στους φορείς χάραξης πολιτικής, νέους και καλλιτέχνες, εκπροσώπους της κουλτούρας και του πολιτισμού, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων, την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών και την εύρεση ευκαιριών για συνεργασία σε συλλογικούς πόρους για πολιτιστική συμμετοχή των νέων να συμμετέχουν στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τα διαδικτυακά σεμινάρια θα έχουν τη μορφή ασύγχρονης μάθησης και θα καλύπτουν θεματικές όπως:

Η κατάρτιση θα έχει τη μορφή ασύγχρονης μάθησης και θα καλύπτει θεματικές ενότητες όπως:

Video Manual